metics.usecase
Hoe Metics aardappelcoöperatie Nedato helpt aan 50% kostenbesparing en relevante tijdswinst bij het doorrekenen van financiële scenario’s

Uitdaging

  • Tijdrovend en kostbaar proces van onderzoeken synergie bij fusietraject
  • Beperkte flexibiliteit en statische output van scenario's
  • Hoge afhankelijkheid van externe partij

Oplossing

  • Snelle doorrekening van diverse scenario's
  • Hoge flexibiliteit door No-code modelling
  • Minder afhankelijkheid door eenvoudige en transparante werking van Metics

"De uitdaging voor ons lag bij het opstellen van goede
financiële modellen, omdat er meerdere activiteiten
moeten worden samengevoegd
en er verschillende
scenario’s moeten worden uitgewerkt."

Uitdaging

Om in te spelen op gewijzigde marktomstandigheden en om de marktpositie te versterken, heeft coöperatie van aardappeltelers Nedato recentelijk een strategische heroriëntatie ingezet. Samen met een andere coöperatie is onderzocht welke synergievoordelen een samenwerking geeft. Om dit te onderzoeken is het voor Nedato van belang om verschillende scenario’s te analyseren. “De uitdaging voor ons lag bij het opstellen van goede financiële modellen, omdat er meerdere activiteiten moeten worden samengevoegd en er verschillende scenario’s moeten worden uitgewerkt”, aldus Jeffrey Janssen, CFO van Nedato.

“Maar vooral ook in het bediscussiëren van de verschillende scenario’s met niet-financiële mensen. De belangrijke uitgangspunten verdwijnen in Excel immers al snel in een wirwar aan tabbladen, waardoor het model soms lastig te volgen is. Dit maakt het lastig om mensen goed bij de plannen te betrekken.” Het in kaart brengen van de verschillende scenario’s is een tijdrovend en daarmee kostbaar proces. “Hiervoor hadden wij een externe partij ingehuurd, omdat wij vanuit mededingingsrecht niet in de keuken bij andere partijen mogen kijken. Dit is een kostbare zaak, omdat het opbouwen van een Excel bewerkelijk en foutgevoelig is. Deze moet ook gevalideerd worden”, aldus Janssen. “Bovendien is de output van de scenario’s altijd statisch. Als ik nieuwe input voor een scenario had, duurde het een tijdje voordat ik opnieuw inzichten kreeg. Vervolgens was het niet duidelijk aan welke knoppen er gedraaid kon worden en in welke verhouding om bepaalde groei te realiseren.”

Weinig goede interactie met niet-financiële collega’s en een hoge afhankelijkheid van een externe partij. Janssen vond dat dat anders kon.

Oplossing

Om deze uitdagingen aan te pakken heeft Nedato Metics ingeschakeld. Metics stelt Nedato in staat om eenvoudig en snel een transparant financieel model te maken. Dit wordt gefaciliteerd door de No-code modelling van het platform. Hierdoor hoeft Janssen geen enkele formule zelf te programmeren. Daarnaast is het heel eenvoudig om de grenzen van het model in te stellen. Janssen: “Metics geeft veel comfort, omdat altijd duidelijk is wat de belangrijke parameters zijn en hoe die werken in het model. Deze informatie heb ik voorhanden in een beknopt overzicht. Ik kan daardoor makkelijker met anderen communiceren over het model en hen mede-eigenaar maken, waardoor het vertrouwen stijgt.”

Daarnaast stelt Metics Nedato in staat om veel sneller verschillende scenario’s door te rekenen. De bovengenoemde transparantie draagt hier in een grote mate aan bij, maar ook de gepatenteerde Two-way® Technology van Metics speelt hierin een cruciale rol. Met deze technologie kun je berekeningen maken vanuit zowel hoofdlijninformatie zoals omzet en EBITDA (top-down) als detailinformatie (bottom-up). “Ik ben nu in staat om gewenste financiële resultaten terug te vertalen naar de onderliggende business drivers en andersom. Hierdoor weet ik aan welke knoppen ik moet draaien om de impact van verschillende scenario’s te zien.”, aldus Janssen.

Resultaat

Met Metics onder de arm heeft Nedato ervoor gezorgd dat de buy-in op de strategische heroriëntatie is gegroeid. “In slechts één overzicht kan ik aan iedereen laten zien hoe het financiële model werkt. Waar het aantal tabbladen in Excel initieel 20 was, hebben we dat met het gebruik van Metics teruggebracht naar 2 pagina’s. Moet jij eens raden hoeveel comfort dat biedt”, aldus Janssen. “Hierdoor heb ik meer tijd over om met mijn collega’s waardengedreven gesprekken te voeren over de inhoud, met betere beslissingen tot gevolg”.

Bovendien heeft de implementatie van Metics geleid tot een aanzienlijke tijds- en kostenbesparing. Door gebruik te maken van de No-code oplossing kunnen modellen sneller worden gebouwd en gevalideerd, zonder de hulp van dure financiële consultants. Jeffrey kan het model in een handomdraai aanpassen aan nieuwe omstandigheden, zonder veel tijd en geld te investeren. “Door Metics kunnen we voor Nedato in dezelfde tijd wel 20 scenario’s doorrekenen in plaats van 3. Dit geeft ons veel meer informatie, waardoor we veel wendbaarder zijn voor veranderingen in de markt”, aldus Janssen, die afsluit met: “Onze kosten zijn met bijna 50% gedaald en in 25% van de tijd kunnen we hetzelfde werk verrichten. Ik wou dat ik Metics 20 jaar eerder had gehad”.

Nedato is een coöperatie met ruim 500 aardappeltelers die zich richt op het telen, sorteren, verpakken en vermarkten van aardappelen en aardappelproducten. Het in 1963 opgerichte bedrijf levert aardappelen van topkwaliteit aan retailers, groothandelaren en de voedingsmiddelenindustrie, zowel in binnen- als buitenland. Met een productie van 300.000 ton aardappelen behoort Nedato tot de grote spelers op de Europese markt.

metics.academy

EBITDA optimisation for Enterprise valuations.

How do you avoid the loss of overview and costly mistakes when the stakes are high and resources are scarce? Read how Metics helps you maintain control during the challenging task of Enterprise valuations.

Metics is trusted by industry leaders